مسائل امنیتی زمان قطعی مهم‌تر از خسارت مالی است

ایسنا - موضوع حفاظت و صیانت از فیبر نوری و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آن‌ها در بسیاری از کشورها به صورت طرح ملی تعریف و این عنوان موجب شده است اهمیت و حساسیت کار افزایش یابد.

محمدرضا نوبری – مدیر کل مهندسی عملیات شبکه‌ و تعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت – در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب و این که از دیگر اقدامات مهمی که در حال انجام است کاهش تعداد قطعی‌ها است و تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده‌ایم، گفت: مسائل امنیتی و حیاتی در زمان قطعی فیبر نوری مهم‌تر از قیمت ریالی و خسارت مالی است.
او تصریح کرد: برای محاسبه‌ میزان خسارت مدت زمان قطعی ضرب در قیمت قطعی را بر تعداد کانال‌هایی که برروی آن است ضرب کرده و با خسارت‌های فیزیکی قطعی‌ها جمع زده می‌شود.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به شبکه بک بون یا پشتیبان گفت: شبکه بک‌ بون دو طرفه بوده و به عنوان شاهراه اصلی همه شهرها را به هم متصل می‌کند.
نوبری تصریح کرد: ممکن است در استان ارتباطی داشته باشیم که شهری را به شهر یا جایی دیگر وصل کند که این جزء آمار ما نیست اما شبکه یک بک ‌بون در واقع داخل یک لوپ بوده و خط خاصی نیست؛ به این معنی که مسیری که از تهران شروع شده و از چند شهر عبور کرده و آن‌ها را به هم متصل می‌کند در نهایت دوباره به تهران برمی‌گردد و مسیری دو طرفه است که از یک طرف ورودی و از طرفی دیگر خروجی دارد و تمام مراکز را به هم وصل می‌کند.