مخابرات باید راهکاری برای کاهش قیمت مطرح کند

ایسنا - معاون وزیر ارتباطات موضوع‌های غیر فنی و مسائل اقتصادی، فرهنگی را در زمینه کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی موثر دانست و گفت: برای این کاهش باید شرکت‌های مخابرات استانی و مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برآورد مناسبی از قیمت تمام شده اینترنت داشته باشد و تا جایی که اختیارات دارند و بتوانند در این زمینه کاهش داده یا راه‌کارهایی را مطرح کنند.

کمال محامدپور – معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات- در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی تاکید کرد: کاربران اینترنت و شرکت‌های مخابراتی باید همراهی و همکاری لازم را برای کاهش قیمت اینترنت برای کاربران داشته باشند.
وی با بیان این که درباره بحث کاهش قیمت اینترنت یکی از موضوعات مهم بحث فنی است گفت: زیرساخت‌هایی برای این کار باید وجود داشته باشد که در چند سال اخیر این موضوع حل شده و به لحاظ فنی در این زمینه مشکل نداریم؛ از سویی طرح ملی شبکه IP مطرح و مناقصه آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شده و برنده نیز مشخص شده است.
او سطح درآمد و وضع اقتصادی مردم و در نظر گرفتن این موضوع را در این زمینه مهم دانست و تصریح کرد:‌ ما باید به نحو مناسبی آن را در سبد کالای و مردم قرار دهیم و در این زمینه همه باید همکاری لازم را داشته باشند.