معاون شرکت ارتباطات سیار خبر داد:

استفاده همراه اول از 8 آنتن “بی تی اس” تالیا و ایرانسل

موبنا- معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران از استفاده مشاع همراه اول از 5 سایت BTS اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل و 3 سایت BTS تالیا خبر داد.

حسن رضوی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا درباره روند اجرای پروژه استفاده مشترک اپراتورهای تلفن همراه از آنتن های BTS (سایت شرینگ) اظهار داشت : پروژه سایت شرینگ آغاز بکار کرده است و با توافقات انجام شده سه اپراتور هم اکنون از آنتن های BTS نصب شده در تهران به صورت مشاع استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه تا به حال همراه اول موفق به استفاده از 5 آنتن BTS اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان- ایرانسل و سه آنتن تالیا شده است خاطرنشان کرد: هنوز تعرفه استفاده مشارکتی از آنتن های BTS تلفن همراه مصوب نشده است اما شرکت ارتباط مشترک شهر- سایت شرینگ – بزودی این تعرفه ها را تصویب خواهد کرد.
رضوی گفت: شرکت سایت شرینگ مجوزهای بسیاری را برای نصب و راه اندازی آنتن های BTS سه اپراتور اول ، دوم و تالیا به صورت مشترک در تهران صادر کرده است.
به گزارش موبنا بیش از یک سال است که نمایندگانی از اپراتورهای اول ، دوم و تالیا هر یک با 17 درصد سهم به همراه نمایندگانی از شهرداری تهران با 49 درصد سهام، شرکت “ارتباط مشترک شهر” را به ثبت رساندند تا قوانینی برای استفاده مشاعی از فضاهای عمومی شهر تهران برای نصب آنتن های BTS و نیز ساماندهی دکل های فعلی تدوین کنند و شرایط استفاده از فضاهای عمومی شهر تهران صورت اصولی و مدونی به خود گیرد و مبلمان شهری رعایت شود.
با ادغام سایت های همراه اول ، ایرانسل و تالیا عملیات اجرایی شرکت سایت شرینگ در 68نقطه تهران از فرودین ماه امسال آغاز شد.
اپراتورهای اول ، دوم و تالیا بیش از دوهزار و 800 سایت BTS تلفن همراه در تهران دارند.
128/20