هفته آینده

گزارش اپراتور سوم به وزارت ارتباطات ارائه می شود

موبنا- رییس سازمان تنظیم مقررات از ارائه گزارش وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه تا هفته آینده به وزارت ارتباطات خبرداد.

محمود خسروی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، با اشاره به تهیه و تکمیل گزارشی درباره روند انجام مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در سازمان تنظیم مقررات، اظهار داشت: این گزارش هفته آینده به وزارت ارتباطات ارائه خواهد شد.
وی گفت: در این گزارش وضعیت برگزاری مزایده اپراتور سوم از ابتدا تاکنون بررسی شده و حالات  و شرایط مختلف برکناری کنسرسیوم های قبلی از این مزایده و روند ادامه این پروژه پیشنهاد شده است.
خسروی درباره محتوای گزارش مذکور پاسخی نداد و تصریح کرد: تجدید مزایده و یا سپردن آن به کنسرسیوم های داخلی تشخیص شخص وزیر ارتباطات خواهد بود و سازمان تنظیم مقررات تنها موظف است تا گزارش روند اجرای این مزایده را به وزارت ارتباطات ارسال کند.
وی افزود: قرار است وزارت ارتباطات این گزارش را به هیات دولت ارجاع دهد.
به گزارش موبنا کنسرسیوم های “تامین / اتصالات” و “زین ایران” که برندگان اول و دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در دی ماه سال 87 انتخاب شدند به دلیل اینکه نتوانستند در زمان مقرر به تعهدات خود در این مزایده عمل کنند از این پروژه کنار گذاشته شدند.
برنده اپراتور سوم که قرار بود در تابستان امسال سیمکارت های خود را به بازار عرضه کند هنوز مشخص نیست و این پروژه قرار است برای تصمیم گیری مجدد به هیات دولت ارجاع شود.
128/20