قبوض کمتر از 2 هزار تومان برای تلفن ثابت صادر نمی شود

موبنا- مدیر مخابرات ‌مشهد ازعدم صدور قبوض کمتر از 20 هزارریال، برای مشترکان تلفن ثابت خبر داد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، حسن ‌اروجی این اقدام را به منظور بسترسازی و دستیابی به دولت الکترونیک برشمرد و تصریح کرد : صرفه جویی درهزینه سفرهای درون شهری و همچنین ترغیب شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک از دیگر اهداف این طرح بوده است  .
مدیر مخابرات مشهد افزود: درصورتی که شهروندان بخواهند از میزان بدهی خود باخبر شوند می توانند از طریق سامانه 1818 نسبت به این امر اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات خراسان رضوی، مشترکان با مراجعه به پرتال این شرکت و در نهایت منظور شدن بدهی شهروندان در قبوض  دوره  بعد  می توانند از میزان صورت حساب خود مطلع شوند.
هم اکنون 130 هزار مشترک با بدهی کمتر از 20 هزار ریال در شهر مقدس مشهد وجود دارد .
117/20