معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با موبنا:

اپراتور سوم بدون سرمایه گذاری خارجی ممکن نیست

موبنا- معاون وزیر ارتباطات گفت: بهره برداری از اپراتور سوم تلفن همراه بدون سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور ممکن نیست.

کمال محامدپور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، درباره وضعیت نامشخص پروژه اپراتور سوم و برکناری برندگان اول و دوم مزایده از این پروژه، اظهار داشت: هیات دولت در مورد وضعیت پیش آمده برای پروژه اپراتور سوم و اینکه مطابق روال پروژه به برنده های بعدی مزایده ارجاع می شود و یا خیر و یا اینکه قیمت آن تغییر خواهد کرد ، تصمیم گیری می کند.
وی درباره پیشنهاداتی مبنی برآنکه این پروژه ملی به کنسرسیوم های داخلی سپرده شود، گفت: مطابق اسناد تهیه شده برای مزایده اپراتور سوم ، بدون جذب سرمایه گذاری خارجی این پروژه معنی نخواهد داشت.
محامدپور ادامه داد: جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور از جمله اهداف بهره برداری از پروژه اپراتور سوم است تا با مشارکت یک اپراتور توانمند خارجی، برای اولین بار در کشور  نسل سوم  تلفن همراه (3G ) پیاده سازی شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت: تجربه نسل دوم در کشور وجود دارد اما پیاده سازی نسل سوم تلفن همراه بدون بهره گیری از توانمندی های خارجی ممکن نیست.
به گفته وی اپراتور سوم تلفن همراه کشور ما باید اپراتوری توانمند باشد تا بتواند بازار نسل سوم سیم کارت را از داخل به خارج از کشور نیز گسترش دهد.
به گزارش موبنا استقبال از حضور کنسرسیوم های داخلی در پروژه اپراتور سوم از جمله پیشنهاداتی است که نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات به آن اعتقاد دارند، به نحوی که پیش از این یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به موبنا گفته بود وزارت ارتباطات از تشکیل کنسرسیوم های داخلی به همراه مشاور خارجی که دارای توان مالی هستند برای حضور در اپراتور سوم استقبال می کند.
کنسرسیوم های “تامین / اتصالات” و “زین ایران” که برندگان اول و دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در دی ماه سال 87 انتخاب شدند به دلیل اینکه نتوانستند در زمان مقرر به تعهدات خود در این مزایده عمل کنند از این پروژه کنار گذاشته شدند.
برنده اپراتور سوم که قرار بود در تابستان امسال سیمکارت های خود را به بازار عرضه کند هنوز مشخص نیست و این پروژه قرار است برای تصمیم گیری مجدد به هیات دولت ارجاع شود.
128/20