بازار سیمکارت در هفته ای که گذشت بی رمق بود

موبنا- بازار سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و ایرانسل در هفته ای که گذشت به دلیل آلودگی و تعطیلی روزهای کم رمقی را سپری کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، در هفته ای که گذشت تنها در اوایل هفته به مناسبت روز پدر تقاضای مشتریان برای سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و اپراتور دوم (ایرانسل) که از هزینه پایینی برخوردار هستند به طور چشمگیری افزایش یافت.اما در اواسط تا اواخر هفته به دلیل آلودگی هوا و تعطیلی بازار بی رونق بود.
بازار سیمکارت های دائمی همراه اول نیز به دلیل کاهش تقاضا هفته سردی را سپری کرد.
طی هفته ای که گذشت بهای سیمکارت صفر همراه اول با کد “2” و”3″ و “4”، 560 ، 460 و 330 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت 330  ، 325 ، 305 و 300 هزار تومان هزار تومان فروخته شد.
در این بازار سیم کارت های کارکرده همراه اول با کد “1” و “2” و “3” و “4” به بهای 525، 330،305 ، 235 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت نیز به نرخ 230، 220 ، 210 و 195 هزار تومان به فروش رسید.
در بازار آزاد سیمکارت های اعتباری همراه اول ، ایرانسل و تالیا به بهای  30 ، 7 و 12 هزار تومان در بازار آزاد سیمکارت به فروش رسید.
بیش از 45 میلیون سیمکارت توسط سه اپراتور ملی همراه اول ، تالیا و اپراتور دوم عرضه شده است که بیش از دو سوم از این تعداد، سیمکارت اعتباری است.
129/20