انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه خراسان به نقل از دو مشترک نوشت : -"بیشتر از یک ماه است در مخابرات تایباد اقدام به ثبت نام تلفن ثابت کرده ام . ولی خبری از وصل تلفن نیست . چرا مخابرات طبق وعده خود عمل نمی کند؟"

روزنامه اعتماد به نقل از یک مشترک نوشت :
“می خواستم بدانم جریان اینکه اس ام اس ها وصل شد و دوباره آن را قطع کردند ، چیست ؟ آیا مخابرات بازی اش گرفته است ؟”
روزنامه آفتاب یزد به نقل از یک مشترک نوشت :
“کشاورز زاده ای هستم  از بابل تماس می گیرم . اصرار بعضی از پیام دهندگان محترم مبنی بر ارسال پیامک و انکار شما مبنی بر ارتباط تلفنی شاید خواسته یا ناخواسته امروز به ما نمایاند که با وجود سیستم تلفن همراه در ایران ، همان بهتر که ارتباط تلفنی قدیمی برقرار باشد . زیرا هر لحظه امکان قطع ارتباط مشترکین همراه به قوت خود باقی است.”
روزنامه حیات نو به نقل از یک مشترک نوشت :
“اگر واقعاً قانون در کار است ، وزیر ارتباطات توضیح دهد که قطع پیامک ها آن هم در حساس ترین زمان هایی که ستاد های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری به آن نیاز داشتند و می خواستند نظارت ناظران خود را بر سر هر صندوق از آن طریق تامین و اجرا نمایند ، چگونه ، به چه علت و به دستور کدام مقام انجام گرفت ؟ رییس بازرسی کل کشور این سوال را از وزیر مربوط کرده است . امیدواریم جوابی روشن و بدون ابهام داده شود.”