کاهش پرسنل 118را مختل کرد

سرمایه - در حالی که این روزها شهر تهران به خاطر خس و خاشاک هوا در حالت نیمه تعطیلی به سر می برد و شبکه پیامک به دلایل نه چندان نامعلوم دچار قطع دوباره شده است، از صبح امروز مردمی که با 118 تماس می گرفتند، با مشکل خارج از سرویس بودن این سیستم مواجه شدند؛ سیستمی که در سال های اخیر با افزایش تعداد اپراتورهای خود، تا حد نه چندان قابل قبول امکان پاسخگویی به متقاضیان را افزایش داده است.

 اگرچه هنوز مشکل عدم ثبت بسیاری از شماره تماس ها یکی از معضلات این سیستم به شمار می رود. از سوی دیگر به نظر می رسد این سیستم برای مواجهه با تعطیلی های نابهنگامی که در کشور ما کم نیست، نیازمند بهینه سازی و برنامه ریزی های اساسی تری است. در این زمینه با داوود زارعیان مدیر روابط عمومی مخابرات کل کشور گپ کوتاهی داشته ایم که می خوانید. ¦ علت خارج از سرویس بودن 118 از صبح امروز چیست؟ این اختلال موقت به دلیل حجم بالای ترافیک کاری در این دو روز تعطیلی بوده است. ¦ یعنی ظرفیت این مرکز جوابگوی میزان تماس ها نبوده است؟ معمولاً برنامه کاری ما به این ترتیب است که در روزهای غیر تعطیل با ظرفیت کامل نیروها و در روزهای تعطیل با 30 درصد پرسنل کار می کنیم اما در این دو روز حجم بالای ترافیک کاری به گونه ای بوده است که این درصد از پرسنل جوابگوی نیاز مردم نبوده است. ¦ دلیل حجم بالای ترافیک چه بوده است؟ یکی اینکه در این دو روز تعطیل مراکز آموزشی باز بوده است و میزان تماس مردم برای مکان های عمومی و تفریحی بالا بوده است. به نظر می رسد مسافران زیادی هم از شهرهای دیگر به تهران آمده اند. ¦ اما این اولین بار نیست که ما در کشور با چنین تعطیلی هایی مواجه هستیم. مردم برای تعطیلی های عادی از قبل پیش بینی و برنامه ریزی های لازم را می کنند و ما معمولاً با چنین مشکلی روبه رو نمی شویم. ¦ آیا حجم بالای ترافیک نباید منجر به بوق اشغال بشود. در حالی که مردم در این دو روز با بوق خرابی سیستم مواجه بودند. نه، من فکر نمی کنم بوق خرابی باشد. از دو تا مرکز سیستم را چک کرده اند و گفتند مشکلی ندارد. ¦ اما در همین لحظه که با شما گفت وگو می کنم همکاران من هنوز نتوانسته اند با 118 تماس بگیرند و هنوز سیستم با مشکل مواجه است. به هر حال من گفته ام که بخش فنی سیستم را دوباره چک کنند. برای فردا هم فراخوان داده ایم که همه کارکنان از مرخصی برگردند و قطعاً فردا سیستم مشکلی نخواهد داشت. ¦ در خصوص قطع پیامک ها هنوز دلیل خاصی عنوان نشده است؟ قاعدتاً عنوان نمی کنند. ما هم مثل شما فقط خبر داریم که پیامک ها قطع شده است.