مدیر کل خدمات مخابراتی مخابرات تهران خبر داد:

تعامل 118 با با وزارت بازرگانی برای ثبت شماره های حرفه ای

موبنا- مدیر کل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران گفت: ثبت شماره تلفن حرفه ای در زیر مجمو عه نمایندگی های مجاز کالا درسامانه 118به گواهی وزارت بازرگانی نیاز دارد.

عباس ابوالقاسمی آزاد در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: مشترکانی که متقاضی ثبت شماره تلفن ثابت شغل و حرفه خود در سامانه 118 هستند، پس از تقاضای کتبی و ارائه جواز کسب، می توانند درخواست خود را به شرکت مخابرات استان تهران اعلام کنند.
وی گفت: همچنین آن دسته از مشترکانی که متقاضی ثبت تلفن ثابت خود در نمایندگی خاص در سامانه 118 هستند، باید گواهی وزارت بازرگانی مبنی بر تایید نمایندگی مورد تقاضا و معرفی‌نامه از اتحادیه مربوطه رابه این اداره کل ارائه کنند.
آزاد درباره متقاضیان ثبت تعمیر کار محصول خاص شرکت داخلی و یا خارجی خاطرنشان کرد: مشترکان حقوقی باید درخواست با مهر و امضاء صاحبان مجاز و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، احراز بدهی نداشتن خط تلفن و جواز کسب فعالیت مرتبط و معرفی نامه از اتحادیه مربوطه را به اداره اطلاعات تلفنی 118 تحویل دهند.
مدیر کل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران پیش از این اعلام کرده بود که روزانه در حدود 50 شرکت  حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت تلفن ثابت خود در سامانه 118 هستند.
117/20