اجرای اپراتور سوم با دست های خالی

موبنا-علی طالب زاده- پس ازعمل نکردن به تعهدات از سوی نفر دوم برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه یعنی " زین " کویت، گویا داستان طولانی انتخاب برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه به خط پایان نزدیک شده است.

پس از کنار گذاشته شدن اتصالات امارات این بار نوبت ” زین ” کویت بود که از گردونه رقابت خارج شود.با توجه به سخنان برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در هفته گذشته احتمال دارد تکلیف اپراتور سوم تلفن همراه قرار است به دست داخلی ها سپرده شود. امری که تاکنون در کشور بی سابقه بوده است.
این موضوع از چند وجه قابل بررسی است.اول اینکه اگر برای  واگذاری اجرای اپراتور سوم قرار بود کار به شرکت های ایرانی سپرده شود چرا مزایده با حضور خارجی ها برگزار شد؟

نکته دوم اینکه اگر شرکت های داخلی توان فنی و مالی اجرای اپراتور سوم تلفن همراه را دارند، چرا در بررسی اولیه شرکت ها از سوی سازمان تنظیم مقررات کنار گذاشته شدند؟

نکته سوم و مهم اینکه درسال های اخیر و با وجود گسترش صنعت تلفن همراه و خدمات اپراتوری در کشور بویژه فعالیت اپرتور دوم،هنوز دانش فنی که مهمترین مبحث در باره خدمات اپراتوری است بطور کامل وارد کشور نشده است.

حال با توجه به این موارد این پرسش مطرح می شود که آیا شرکت های ایرانی می توانند بدون دانش فنی کامل و عدم توان مالی اپراتور سوم تلفن همراه را بدون کمک گرفتن از اپراتور های خارجی اجرا کنند؟

باید این نکته را نیز از یاد نبرد که زمان کافی برای حضور اپراتور سوم در حال اتمام است. وزارت ارتباطات با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور باید زمینه برگزاری اپراتور چهارم تلفن همراه را فراهم کند.
در هر حال چنانچه مسوولان بتوانند به دور از تصممیات احساسی، شرکت های داخلی و خارجی را به گونه ای در کنار هم بنشانند که توان فنی خارجی ها بدون هزینه بالا به داخل متقل شود می توان در سالهای نه چندان دور همانند شرکت های چینی که در ابتدا تنها ” کپی کار ” بودند خدمات اپراتوری ارائه داد و اپراتور سوم یا چهارم را ایرانی نامید.

در دیگر سو نظرات برخی شرکت های داخلی جالب است . کامران مجدمنش رییس هیات مدیره شرکت جهان سل،در گفت وگو با موبنا درباره پیشنهاد بررسی شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر واگذاری پروژه اپراتور سوم به شرکت های داخلی اظهار داشت: به طور قطع با این شرایط ، خصوصی سازی مخابرات به معنای کامل آن اجرایی خواهد شد .
وی با بیان اینکه از ابتدا نیز باید محوریت اپراتور سوم به کنسرسیوم های تخصصی داخلی سپرده می شد، گفت: با استفاده از توان داخلی دیگر نیازی به انتقال تکنولوژی از خارج وجود ندارد و در صورت نیاز می توان از مشاور خارجی برای این پروژه استفاده کرد .
مجدمنش افزود: توانمندی مالی و فنی شرکت های تخصصی مخابرات در کشور نه تنها باعث ایجاد اشتغال و بومی سازی تکنولوژی نسل سوم تلفن همراه شود .

 20