گزارش وِیژه موبنا از قاچاق گوشی

بانه کردستان و اربیل عراق مبادی اصلی ورود گوشی های قاچاق

موبنا- مسیر های ورود گوشی تلفن همراه از طریق غیر قانونی در حال حاضر تغییر مسیر داده و اکنون به سمت بانه کردستان و اربیل عراق کشیده شده است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، پس از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 و سپس کاهش آن به 25 درصد،سود واردات غیر قانونی به شدت بر واردات رسمی چربید و قاچاقچیان طی سالهای اخیر سود های کلانی از این راه به جیب زده اند.
در این بین مسیرهای واردات غیر قانونی گوشی تلفن همراه اکثرا از جنوب کشور بود.از این مناطق گوشی به دلیل حجم کم به شهرهای بزرگ چون شیراز و تهران حمل می شد.
اما در حال حاضر مسیرهای جدیدی برای واردات غیر قانونی گوشی ایجاد شده است.هم اکنون بسیاری از گوشی های قاچاق موجود در بازار تهران از شهرمرزی بانه کردستان و نیز استان شمالی کشور عراق یعنی اربیل وارد می شود.
براساس یافته های موبنا بیش از دو برابر گوشی های قاچاق از مسیر بانه و اربیل به کشور وارد می شود.مسیر جنوب کشور نیز اکنون استانهای جنوبی را پشتیبانی می کند.
20