گزارش موبنا از تالار بورس امروز تهران

موبنا-امروز سه شنبه هر سهم شرکت مخابرات ایران به بهای 1385 ریال معامله شد.

به گزارش خبرنگار بورس موبنا، در معاملات امروز” سه شنبه ” بازار سهام 557 میلیون سهم به ارزش 714 میلیارد و 202 میلیون ریال در پنج هزار و 506 دفعه معامله شد.
در این معاملات شاخص کل روی عدد 9 هزار و 458 واحد ایستاد که نسبت به روز پیش از آن 3/5 واحد افزایش یافت.
شاخص بازار اول با 8/4 واحد افزایش به هفت هزار و 735 واحد رسید. شاخص بازار دوم با 2/4 واحد افزایش به عدد 13 هزار و 810 واحد رسید. شاخص صنعت با 1/3 واحد افزایش به هفت هزار و 362 واحد رسید.
همچنین در معاملات امروز بورس تهران هر سهم شرکت مخابرات ایران با 34 ریال تغییر قیمت و 40/2 درصد به 1385 ریال رسید.
ارزش معاملات امروز ” اخابر” (نماد مخابرات ) به یک میلیون و 374 هزار ریال رسید.
سهم مخابرات روز گذشته به قمیت 1393 ریال مورد معامله قرار گرفته بود.
20