سایت‌های اپراتورها با رعایت فرآیند شهرسازی و زیبایی ساماندهی می‌شوند

ایسنا - شرکت ارتباط مشترک شهر- شرکتی که برای هماهنگی استفاده‌ی‌ مشاع اپراتورهای تلفن همراه از فضا جهت نصب آنتن راه‌اندازی شد - تاکنون توانسته با تعامل و مساعدت اپراتور اول تلفن همراه، ایرانسل و تالیا اقداماتی جدی نسبت به تجمیع و تشریح دکل‌ها و زیباسازی آن‌ها در شهر تهران به عمل آورد که از ابتدای سال 88 نسبت به جمع‌آوری و زیباسازی سایت‌های مجاور اقدام شده و مقرر شد که در این مکان‌ها از سایت و دکل مشترک استفاده شود.

ایرج داننده – مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک شهر- در گفت‌و‌گو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب گفت: این شرکت با مشارکت شهرداری تهران و اپراتورهای تلفن همراه و مجوز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کشور با هدف ایجاد تعامل و همکاری نزدیک مابین شهرداری تهران و به صورت فن‌آوری اطلاعات تشکیل شده که بتواند با رعایت موازین قانونی شهرداری و به صورت شورای اسلامی شهر مشابه ساماندهی و جانمایی انواع سایت‌های BTS تلفن همراه، آنتن‌ها و دکل‌ها در شهر تهران اقدام کند و فرآیند صدور مجوز و مکان‌یابی را با رعایت الزامات شهرسازی و زیبایی شناختی تسهیل کند.
وی تصریح کرد: تجمیع و تشریک آنتن‌ها، دکل‌ها و مکان‌ها، مکان‌یابی سایت در شهر تهران با رویکرد کمک در تحقق برنامه‌ها و نیازهای توسعه خدمات ارتباطی مخابراتی شرکت‌های تلفن همراه به ویژه مطابق با تعهدات آن‌ها به وزارت ICT یکی از وظایف اصلی این شرکت محسوب می‌شود.
داننده اظهار کرد: در این راستا الزامات شهرسازی و زیباشناسی در 63 بند به‌عنوان منشور و آیین‌نامه اجرایی برنامه‌ریزی رادیویی در طراحی، مکان‌یابی و سایت‌یابی اپراتورهای تلفن همراه به ویژه نصب آنتن‌ها و دکل‌ها تدوین و ابلاغ شده است که شرکت ارتباط مشترک شهر به عنوان ناظر اصلی بر این رویکرد همواره در جهت اجرایی کردن آن‌ها با اپراتورهای تلفن همراه تعامل مناسبی دارد.
او ادامه داد: در واقع از یک طرف نیازهای توسعه‌ای پوشش موبایل در شهر در جهت ارائه خدمات ارتباطی به شهر تهران یکی از دغدغه‌های اپراتورهاست و از طرف دیگر این دغدغه‌ها باید با رعایت فرآیند الزامات شهرسازی و زیبایی شناختی ساماندهی شوند.
وی افزود: واضح است که چیدمان انواع آنتن‌ها و دکل‌ها در شهر تهران خود به عنوان یک پدیده جدید و موثر در مبلمان شهری و یا خدمات شهری محسوب می‌شود زیرا که استقرار ایستگاه‌ها به عنوان عناصری که صرف‌نظر از موضوعات زیست محیطی دارای ابعاد فیزیکی بوده و ویژگی‌های مختص به خود را دارد، ممکن است پیامدهای ناگواری را در نبود الزامات به محدوده شهری تحمیل کند.
داننده تصریح کرد: بنابراین تجمیع و تشریک سایت‌ها در محدوده‌ای که اپراتورهای مختلف در آن مشغول به فعالیت هستند سبب کاهش تعداد ایستگاه‌ها به حداقل تعداد ممکن است و استتار و اختفای آن‌ها نیز به منظر دید عمومی شهروندان کمک شایانی می‌کند و در این راستا راهکارهای مختلف دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته که با کمک اپراتورها عملی خواهد شد و این موضوع به منظر شهری کمک فراوانی خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک شهر گفت: برای اولین بار در کشور کاربران و بهره‌برداران با دست‌اندرکاران شهر در کنار هم به منظور جلوگیری از تحمیل اضافی فشار ناشی از آنتن‌ها و دکل‌ها بر سایر کاربری‌های شهری، پرهیز اثرات نامطلوب احتمالی زیست محیطی و بهداشتی، اشغال فضاهای سبز شهری، پیش‌بینی از تششعات زیان‌بار احتمالی، اثرات نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهر، ایمنی و کیفیت محیط و جلوگیری از نگرانی‌های ناشی از این موضوع بدون رعایت ضوابط اقدام به ساماندهی سایت‌های خود می‌کنند که البته همدلی با تعامل بیش‌تری را از دست‌اندرکاران در این موضوع انتظار می‌رود.