رئیس کمیته حقوقی کانون دفاتر خدمات ارتباطی کشور:

پرونده ابطال مصوبه 49 رگولاتوری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد

موبنا- عضو هیات مدیره کانون دفاتر خدمات ارتباطی کشور گفت:پرونده ابطال مصوبه 49 سازمان تنظیم مقررات در باره دونرخی شدن تعرفه های پستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد.

زهیر طیب در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: کانون دفاتر خدمات ارتباطی درباره نقض مصوبه 49 همراه با مستندات قانونی مربوطه شکایتی از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دیوان عدالت اداری ارائه کرده که مورد پذیرش  قرار گرفته و مراحل اداری آن در حال پیگیری است.
وی افزود:در هفته آینده قرار است چگونگی ، تاریخ و شیوه ارجاع پرونده مصوبه 49 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات به هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صنف دفاتر خدمات ارتباطی  اعلام شود.
طیب خاطر نشان کرد: رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دیوان عدالت اداری با سرعت مناسبی پی گیری می شود.
به گزارش موبنا مسئولان دفاتر خدمات ارتباطی می گویند که  پیگیری های این صنف درخصوص لغو مصوبه دو نرخی شدن تعرفه پستی ازطریق وزارت ارتباطات به جایی نرسید و آنها به عنوان آخرین راهکار، ارائه شکایت به مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را انتخاب کرده اند.
117/20