کارشناس حوزه ارتباطات:

نگاه امنیتی مدیران به اطلاعات، چالش حوزه IT است

ایلنا - ثروت نفت به نقطه ضعفی برای ما مبدل شده و این مسأله در بخش‌های مختلفی همچون گردشگری، بیمه و حتی فناوری اطلاعات به وضوح دیده می‌شود.

در حال حاضر بیشتر مدیران سازمان‌های دولتی به فناوری اطلاعات با نگاه سلیقه‌ای و نه چندان جدی می‌نگرند.
فرید شیبانی کارشناس حوزه ارتباطات در گفت‌وگو با ایلنا ضمن اشاره به عقب‌ماندگی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نگاه امنیتی مدیران ما به فناوری اطلاعات و تصور غیرضروری، بزرگترین چالش حوزه IT است که در بدنه دولتی کشور مشخص است.
وی ادامه داد: درحال حاضر بیشتر مدیران سازمان‌های دولتی که در حوزه فناوری اطلاعات انتخاب می‌شوند با این صنعت مهم که در دنیا باعث توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه یافته شده است، به صورت سلیقه‌ای و غیرضروری می‌نگرند که این امر باعث می‌شود که جوهای حاشیه‌ای تأثیرات خود را بر فرآیند اجرایی استراتژیک‌ها بگذارند.
شیبانی اظهار داشت: ما کشور ثروتمندی داریم و متناسب با آن محتاج مدیریت‌های قوی متکی به خلاقیت‌ها و نو‌آوری هستیم که متاسفانه این امر در حوزه فناوری اطلاعات کمتر دیده می‌شود.
وی با اشاره به این که ثروت نفت به نقطه ضعفی برای ما مبدل شده، تصریح کرد: این مسأله در بخش‌های مختلفی همچون گردشگری، بیمه و حتی فناوری اطلاعات به وضوح دیده می‌شود و متاسفانه هیچ یک از مدیران ادامه‌دهنده فعالیت‌های مثبت و بعضا ملی گروه‌های قبلی نیستند و سعی می‌کنند خود از نقطه صفر شروع کنند و تا موقعی که به فاز اجرایی یکی از پروژه‌ها می‌رسیم، عمر مدیریتی ما به اتمام می‌رسد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران خاطرنشان کرد: در بسیاری مواقع دید سلیقه‌ای و خودمحوری مدیران باعث عدم توسعه IT در کشور شده است، همچنین که برخی مدیران با یک نگاه امنیتی به این حوزه‌ می‌نگرند که نمونه آن قطعی پیام کوتاه ظرف 21 روز است، در حالی که این حوزه نقش موثری در ارتباطات دارد نه امنیت.