زین کویت از پروژه اپراتور سوم کنار گذاشته می‌شود

فارس - معاون آموزش، تحقیقات و بین‌الملل وزارت ارتباطات گفت: با توجه به اتمام مهلت زمانی که زین کویت برای بررسی شرایط قبول اپراتور سوم داشت، عدم پاسخ‌گویی آنها نشان‌دهنده حذف این شرکت است.

کمال محامد پور در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری فارس در خصوص دعوت از شرکت سوم برای پیمانکاری اپراتور سوم اظهار داشت: با توجه به اینکه در زمان اتمام مزایده اپراتور سوم پنج برنده برای آن انتخاب شد بنابراین در صورتی که هر کدام از این برندگان نتوانستند این کار را قبول کنند به دیگری پیشنهاد داده خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در قانون چیزی مبنی بر استفاده از کنسرسیوم سوم ذکر شده است، افزود: زمانی که پنج برنده برای این مزایده معرفی می شود به این معنی است که استفاده از دیگر شرکت‌ها مانعی ندارد.
معاون آموزش، تحقیقات و بین‌الملل وزارت ارتباطات در‌خصوص این مسئله که آیا از لحاظ قیمت مشکلی ایجاد نخواهد شد، افزود: مسئله اختلاف قیمت چیزی است که باید هر کدام از شرکت‌های برنده خود را با آن وفق داده و در صورت لزوم شرایط خود را تغییر دهند.
وی در پایان افزود: با توجه به محدودیت زمانی که زین کویت برای پذیرش پیمانکاری اپراتوری داشت و خبری از پذیرش شرایط نشد به معنی حذف این شرکت است.