بازار سیم کارت کماکان در نوسان

فارس - به گفته فعالان بازار، بهای سیم کارت در بازار امروز افزایشی 20 تا 30 هزار تومانی داشته و بر این اساس حدود یک ماه است که بهای سیم کارت در نوسان است.

به گزارش فارس به نقل از فعالان بازار، در حال حاضر سیم کارت صفر کد دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت به ترتیب 500، 430، 310،320، 300 و 300 هزار تومان خریداری و حدود 650، 420، 410، 400، 390 و 355 هزار تومان به فروش می رسد.
همچنین، سیم کارت کارکرده کد دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت به ترتیب 330، 290، 220، 230، 215 و 210 هزار تومان خریداری و به میزان 390، 310، 310، 250، 230 و 220 هزار تومان به فروش می رسد.
بهای سیم کارت ایرانسل و 919 به ترتیب، هفت و 40 هزار تومان است.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه بهای سیم کارت در یک ماه اخیر متغیر بوده این امر نشان‌دهنده تداوم نوسان در بازار این محصول است.