مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خبر داد:

سود سهامداران مخابرات 31 تیرماه تعیین می شود

موبنا- مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، از برگزاری مجمع عمومی عادی این شرکت در روز 31 تیرماه جاری خبر داد و گفت: در این مجمع میزان سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی مخابرات تعیین می شود.

داوود زارعیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، اظهار داشت: این مجمع، دومین مجمع عمومی عادی و سومین مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی سازی این شرکت است.
وی گفت: در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، میزان سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی تعیین می شود و پس از تصویب به سهامداران تعلق می گیرد.
زارعیان با بیان اینکه در اولین مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در 28 آبان ماه سال 87 به ازای هر سهم 13 تومان به صاحبان سهام پرداخت شد ، خاطرنشان کرد: سود سال 86 صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران آبان ماه گذشته توزیع شد و سود سال 87 این سهامداران پس از تصویب در مجمع، 31 تیرماه توزیع می شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: براساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت مخابرات ایران، تمامی سهامداران امکان حضور در مجمع مخابرات را دارند و مکانیزم صدور کارت حضور در این جلسه بزودی از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.
به گفته زارعیان، گزارش عملکرد شرکت مخابرات و شرکت های تابعه، تعیین روزنامه رسمی ، گزارش سازمان حسابرسی ، تعیین بازرس مخابرات و تعیین میزان سود سهام به عنوان دستور جلسه روز 31 تیرماه جاری درنظر گرفته شده است.
به گزارش موبنا، شرکت مخابرات ایران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود و تا به امروز 30 درصد سهام این شرکت در قالب 20درصد سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نیز از طریق بورس واگذار شده است.
50 درصد باقیمانده این سهام نیز باید زیرنظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی ، به بخش خصوصی واگذار شود و 20 درصد آن در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
128/20