تعداد سرانه گوشی تلفن همراه در آفریقای جنوبی 5/1 است

موبنا- تعداد سرانه گوشی تلفن همراه در جمهوری آفریقای جنوبی حدود 5/1 دستگاه اعلام شد.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” گومونیوز” ، براساس نتایج منتشر شده یک تحقیق انجام شده ، تعداد گوشی تلفن همراه فعال  برای هرنفر در این کشور در پایان سال 2008 میلادی بطور دقیق 47/1 دستگاه اعلام شد.
براساس آمار ارایه شده، 50 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه دراین کشور فعال است در صورتیکه جمعیت جمهوری آفریقای جنوبی حدود 48 میلیون نفر اعلام شده است.
افرادی که به اقتضای کم بودن سن شان  و یا کهولت زیاد  قابلیت استفاده از تلفن همراه را ندارند ، درمیان همین 48 میلیون نفر هستند.
با تخمین های اعلام شده در تحقیق صورت گرفته ،  تعداد 34 میلیون نفر کاربر تلفن همراه در آفریقای جنوبی هستند و بنابراین 16 میلیون دستگاه تلفن همراه اضافه بر تعداد کاربران در این کشور وجود دارد.
کسانی که بیش از یک گوشی تلفن همراه دارند ، ارزانی سیم کارت که موجب خرید بیش از یک سیمکارت توسط کاربران می شود و  استفاده از اکانت های اعتباری را  از دلایل افزایش گوشی نسبت به جمعیت این کشور اعلام کرده اند.
131/20