سازمان تنظیم مقررات رسما اعلام کرد:

کنسرسیوم “زین” نیز از مزایده اپراتور سوم کنار رفت

موبنا- سازمان تنظیم مقررات بطور رسمی اعلام کرد که کنسرسیوم " زین" بعنوان نفر دوم برنده مزایده اپراتور سوم به دلیل عدم پاسخ مثبت از این مزایده کنار گذاشته شد.

به گزارش سازمان خبری موبنا،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه  ای رسمی اعلام کرد: پس از این که کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل عدم انجام تعهداتش از روند مزایده اپراتور سوم خارج شد، از کنسرسیوم زین ایران به عنوان حائز رتبه دوم پیشنهاد مالی در مزایده به منظور انجام پروژه دعوت شد که متاسفانه این کنسرسیوم نیز در زمان مقرر به سازمان پاسخ مثبت نداده و بدین ترتیب این کنسرسیوم نیز از روند مزایده کنار گذاشته شد.
20