به رغم وصل مجدد سرویس پیامک

ارسال sms انبوه،MMS وgprs قطع است

موبنا- با گذشت بیش از سه روز از وصل مجدد سرویس پیام کوتاه در سراسر، همچنان امکان ارسال پیام کوتاه انبوه مقدور نیست و مشترکان نمی توانند از سرویس MMS وgprs تلفن همراه خود استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، شبکه پیام کوتاه سراسر کشور پس از21 روز دوباره برقرار شد، اما هنوزامکان استفاده از شبکه MMS و GPRS برای مشترکان در استان تهران مقدور نیست.
اتصال مجدد سیستم پیامک در استان تهران پس از 21 روز قطعی ، در حالی است که این سرویس از اول تیرماه در برخی استان های کشور برقرار شده بود.
به دنبال فطع سرویس پیامک از آخرین ساعات  شب 21 خرداد اپراتورهای ارائه دهنده پیامک انبوه (CP) با ضررهای میلیاردی مواجه شدند. 
هم اکنون بیش از 45 میلیون نفر در کشوراز تلفن همراه استفاده می کنند و ضریب نفوذ تلفن همراه درحدود 65درصد است.
117/20