دفاتر خدمات ارتباطی برای سرویس های تلفن ثابت هزینه ای دریافت نمی کنند

موبنا- مدیرکل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران گفت : دفاتر خدمات ارتباطی برای ارائه سرویس های تلفن ثابت نباید هزینه ای ازمشترکان دریافت کنند.

عباس ابوالقاسمی آزاد در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا بابیان اینکه هم اکنون ارائه سرویس های تلفن ثابت در دفاتر خدمات ارتباطی ممکن شده است ، گفت: افراد با مراجعه به  نزدیک ترین دفاتر خدمات ارتباطی می توانند اقدام به ثبت نام تلفن ، تغییر نام ،درخواست سرویس های گوناگون نظیر انتظار مکالمه و غیره کنند.  
به گفته وی هم اکنون 140دفتر خدمات ارتباطی در تهران خدمات تلفن ثابت را ارائه می  دهند.
وی تصریح کرد: در صورتی که دفاتر تمایل به ارائه  سرویس های تلفن ثابت داشته باشند، شرکت مخابرات  استان تهران این دفاتررابه ابزارهای لازم مجهزمی کند.
آزاد افزود: مشترکان برای درخواست سرویس های تلفن ثابت مبلغی را به دفاتر خدمات ارتباطی پرداخت نمی کنند و هزینه مذکور به صورت حساب موجود در قبض تلفن ثابت  مشترکان افزوده می شود.
117/15