هند ورود گوشی های ساخت چین را ممنوع می کند

موبنا – دولت هند ورود گوشی و لوازم تلفن همراه کپی سازی شده شرکت های چینی را ممنوع می کند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” اف تی ” ،  هند اعلام کرد این اقدام را برای مقابله با تروریسم و درنتیجه رایزنی های صورت گرفته با شرکت نوکیا و دیگر شرکت های تولید کننده گوشی تلفن همراه ، انجام می دهد.
” آی سی آ” ( ICA ) – انجمن سلولار هند – دراین باره با شرکت های معتبر و شناخته شده تولید کننده گوشی های تلفن همراه که درهند فعالیت دارند رایزنی کرده و از ورود بعضی گوشی های تلفن همراه ساخت چین که درآنها باتری های تقلبی با قابلیت وسابقه انفجار بکار رفته است ،  جلوگیری می کند.
گوشی های تقلبی ساخت شرکت های چینی فاقد کد شناسایی و ره گیری بین المللی هستند.به همین دلیل مورد استفاده تروریست های قرارمی گیرند.
 تحلیلگران تخمین زده اند 40 درصد گوشی های تقلبی ساخت چین به بازار تلفن همراه هند – بعنوان بزرگترین بازار خارجی تلفن همراه – صادر شده و تعداد عرضه آن  دربازار هند به 1 تا 5/1 میلیون دستگاه درهرماه می رسد .
131/15