ورود تجهیزات مخابراتی اکتیو ممنوع می‌شود

ایسنا - مسوول فنی شورای راهبری ساماندهی سیاست‌های حمایت از تولید داخل شرکت‌ مخابرات ایران گفت: با توجه به تولید تجهیزات اکتیو در داخل کشور به مرور زمان ورود این تجهیزات مخابراتی ممنوع می‌شود.

علی سپهری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)گفت: در حال حاضر ورود تجهیزات پسیو ممنوع است ولی برخی پیمانکاران به خرید ورود و تجهیزات مخابرات اکتیو در کنار پسیو اقدام می‌کنند که به این منظور از ورود تجهیزات اکتیو نیز جلوگیری کرده و آن را ممنوع خواهیم کرد.
مسوول شورای راهبری و ساماندهی سیاست‌های حمایت از تولید داخل شرکت مخابرات ایران گفت: درباره تجهیزات اکتیو (تجهیزات که در آن جریان الکتریکی وجود دارد) کارها و اقداماتی انجام داده و ورود آن را ممنوع خواهیم کرد که این کار راحت‌تر از تجهیزات پسیو ( تجهیزات که در آن جریان الکتریکی وجود ندارد) است زیرا این تجهیزات در زیر خاک مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مشهود است اما تجهیزات پسیو به دلیل اینکه در زیر خاک قرار می‌گیرند مشاهده آن و نظارت به دلیل غیرمشهود بودن مشکل است.