ارسال اساسنامه پست به دولت برای واگذاری به بخش خصوصی

فارس- مدیر عامل شرکت پست از ارسال اساسنامه شرکت پست به دولت برای خصوصی سازی خبر داد و گفت: در سال جاری دولت برای شرکت پست 295 میلیارد تومان درنظر گرفته است.

محمد حسن محبیان عراقی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری فارس درباره وضعیت حضور شرکت پست در بورس اظهار داشت: در سال گذشته شرکت پست مصوبه هیأت وزیران را برای ورود به بورس گرفت.
وی افزود: در سال جاری نیز اساسنامه دو شرکت پست اپراتور اول و سازمان زیر ساخت پستی که همان بخش حاکمیتی پست است را تدوین کرده و برای تصویب به دولت فرستاده شده که به محض تصویب اساسنانه بخش حاکمیتی، این بخش زیر نظر وزارت ارتباطات به کار خود ادامه خواهد داد.
مدیر عامل شرکت پست گفت: بر این اساس بخش حاکمیتی پست زمانی که زیر نظر وزارت‌ ارتباطات کار کند کار نظارت بر امور پستی پست‌های خصوصی را برعهده خواهد داشت.
محبیان عراقی تصریح کرد: در صورتی که اسانامه شرکت پست تصویب شود شرکت پست به بورس خواهد رفت و در حال حاضر نیز به سازمان خصوصی سازی معرفی شده تا کارگروه آن تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه زمان ورود به بورس شرکت پست را سازمان خصوصی سازی تعیین می‌کند، گفت: حدود یک ماه ‌ونیم از تدوین اساسنامه و تحویل آن به دولت می‌گذرد و این اساسنامه باید در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شود.
مدیر عامل شرکت پست درخصوص بودجه شرکت پست در سال 88 ، اظهار داشت: بودجه‌ای که در سال جاری به شرکت پست اختصاص داده شده 295 میلیارد تومان بودجه جاری و 75 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی-ملی است.
به گزارش فارس، در سال گذشته برای شرکت پست 29‌ میلیارد و 582‌ میلیون ریال بودجه جهت هزینه‌های عمرانی و 107‌میلیارد ریال برای هزینه‌های متفرقه در نظر گرفته شده بود.