نگاهی به بازار سیم کارت در هفته ای که گذشت

موبنا- بازار سیم کارت های همراه اول در هفته ای که گذشت به دلیل کاهش تقاضا روزهای بی رونقی را تجربه کرد.

 به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا، بی رونقی بازار سیم کارت های دائمی همراه اول در حال صورت گرفت که در اواسط هفته ای که گذشت ، فروشندگان برای فروش بهتر این نوع سیم کارت ها مجبور به تعدیل قیمت آن تا سقف 10هزار تومان شدند.
درهفته ای که گذشت سیم کارت های اعتباری همراه اول که با استقبال مشتریان روبرو بود و روزهای پررونقی را سپری کرد.
سیم کارت های اعتباری تالیا نیز که در بازار آزاد به بهای 12 هزار تومان به فروش رسید، مورد تقاضای عموم مشتریان قرار گرفت.
بازار سیم کارت های اعتباری ایرانسل نیز تغییر چندانی نکرد.
طی هفته ای که گذشت بهای سیمکارت صفر همراه اول با کد “2” و”3″ و “4”، 560 ، 460 و 330 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت 330  ، 325 ، 305 و 300 هزار تومان هزار تومان فروخته شد.
در این بازار سیم کارت های کارکرده همراه اول با کد “1” و “2” و “3” و “4” به بهای 525، 330،305 ، 235 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت نیز به نرخ 230، 220 ، 210 و 195 هزار تومان به فروش رسید.
در بازار آزاد سیم کارت های اعتباری همراه اول ، ایرانسل و تالیا به بهای  30 ، 7 و 12 هزار تومان در بازار آزاد سیمکارت به فروش رسید.
بیش از 46 میلیون سیم کارت توسط سه اپراتور ملی همراه اول ، تالیا و ایرانسل عرضه شده است که بیش از دو سوم از این تعداد، سیمکارت اعتباری است.
129/20