شبکه پیامک تلفن همراه اختلال دارد

موبنا- قطعی شبکه پیامک‌ تلفن همراه درهمه اپراتورها به پایان رسیده است اما این شبکه در زمان حاضر اختلال دارد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ، شبکه پیام کوتاه سراسر کشور پس از 21 روز مجددا برقرار شده است اما مشترکان برای ارسال و دریافت SMS همچنان با اختلال روبرو هستند.
مشترکان همراه اول از شب گذشته قادر به ارسال پیامک در سراسر کشور شده اند اما این پیامک ها با تاخیر ارسال و دریافت می شود و گاهی نیز چندین بار ارسال می شوند، این مشکلات برای ارسال و دریافت سرویس پیامک دیگر اپراتورها نیز به چشم می خورد.
به دنبال غیرفعال شدن سرویس‌‌ پیامک شبکه تلفن همراه کشور هریک از اپراتورهای اول، تالیا و اپراتوردوم و نیز پیمانکاران پیامک با ضررهای میلیاردی مواجه شده‌اند.
هنوز ارتباط اپراتورهای پیامک با شبکه تلفن همراه کشور برقرار نیست و این اپراتورها نمی توانند به صورت انبوه پیامک ارسال کنند.
با قطع 21 روزه سرویس پیامک ،  ایران دارای رکورد بالاترین مدت زمان قطعی پیامک تلفن همراه در سراسر جهان شد.
بیش از 45 میلیون نفر در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند و ضریب نفوذ تلفن همراه هم اکنون حدود 65درصد است.
128/20