پس از ۲۱ روز

سرویس پیامک مشترکان تلفن همراه در استان تهران وصل شد

موبنا- پس از 21 روز سرویس پیامک مشترکان تلفن همراه در استان تهران دوباره وصل شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا مشترکان تهرانی اپراتور اول، دوم و نیز تالیا ازشب گذشته قادر به ارسال و دریافت پیامک  شدند.
 این درحالیست که سرویس پیام  کوتاه شهرستان ها که از آخرین ساعات روز 21 خرداد ماه غیر فعال شده بود، اول تیر ماه سال جاری مجددا متصل شد.
به دنبال غیر فعال شدن سرویس‌‌ پیامک  شبکه تلفن همراه کشور هریک از اپراتورهای اول، تالیا و اپراتوردوم و نیز پیمانکاران پیامک با ضررهای میلیاردی مواجه شده‌اند.
با قطع سرویس پیامک  به مدت 21 روز، کشور ایران دارای رکورد بالاترین مدت زمان قطعی پیامک تلفن همراه در سراسر جهان شد.
117/20