عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد:

اجرای اپراتور سوم تلفن همراه توسط کنسرسیوم ایرانی

موبنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تایید کنار گذاشتن کنسرسیوم زین از پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ، از ارسال پرونده این مزایده به هیات دولت برای تعیین تکلیف نهایی خبر داد.

حمید رضا فولادگربا تایید خبرکنار گذاشته شدن زین از پروژه اپراتور سوم در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: چنانچه چند شرکت داخلی با تشکیل کنسرسیوم توانایی مالی در اختیار گرفتن اپراتورسوم رابه دست آورند ، پروژه اپراتور سوم به کنسرسیوم داخلی واگذارمی شود.
وی  در پاسخ به این پرسش که براساس پروانه اپراتور سوم، کنسرسیوم برنده در این اپراتور باید متشکل از 49 درصد سهام خارجی و 51 در صد  سهام داخلی باشد، گفت: این شرایط برای مزایده قبلی تعریف شده بود و در صورتی که مزایده تجدید شود امکان تغییر شرایط در پروانه وجود دارد . 
فولادگر با بیان اینکه موضوع حمایت از سرمایه گذاری داخلی درپروژه اپراتوردوم نیزمطرح بوده است ،خاطر نشان کرد: در صورتی توان مالی شرکت های داخلی برای  دراختیار گرفتن اپراتور سوم وجود داشته باشد باید از سرمایه گذاری های داخلی استفاده  کرد.
اتصالات به عنوان برنده مزایده اپراتور سوم در دی ماه سال گذشته انتخاب شد اما وزیرارتباطات در اردیبهشت ماه سال جاری از کنار گذاشتن این اپراتور و آغاز مذاکره با اپراتور زین برای در اختیار گرفتن این پروژه خبر داد.
هم اکنون زین کویت سرنوشتی شبیه اتصالات پیدا کرده  وفعلا مشخص نیست که چه کنسرسیومی زمام اپراتور سوم را بدست می گیرد.
اولین بار موبنا خبر کنار گذاشتن کنسرسیوم زین ایران را از پروژه اپراتور سوم  اعلام کرد.
117/20