کنسرسیوم زین از اپراتور سوم تلفن همراه کنار گذاشته شد

موبنا- کنسرسیوم زین به دلیل اینکه نتوانست در مهلت تعیین شده، اقدامات لازم برای حضور در اپراتور سوم تلفن همراه ایران را انجام دهد، از پروژه اپراتور سوم کنار گذاشته شد.

علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عصر روز سه شنبه این خبر را در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری و اطلاع رسانی موبنا به نقل از محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد. سلیمانی که روز سه شنبه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه مسایل مربوط به حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر شده بود اعلام کرد وزارت ارتباطات برای تجدید مزایده اپراتور سوم تلفن همراه یا اقدام دیگری در این زمینه، در حال تهیه گزارش برای ارایه به هیات دولت است.
در همین حال قرار است کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کار گروهی را به منظور تصمیم گیری و ارایه راه حل ساماندهی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور تشکیل دهد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت های داخلی که همراه با مشاور خارجی توان مناسب برای حضور در این پر.وژه داشته باشند، استقبال و حمایت می کند.
23 دیماه سال گذشته کنسرسیوم تامین اتصالات-به صورت رسمی  برنده اول مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور اعلام شد که به دلیل عدم انجام تعهدات خود در موعد مقرر از این پروژه کنار گذاشته شد. حدود یک ماه پیش قرار شد کنسرسیوم زین جای کنسرسیوم تامین اتصالات را در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه بگیرد.