اجرای پروژه سیم کارت های امین و قاصدک به فراخوان گذاشته شد

موبنا- شرکت ارتباطات سیار ایران درنظر دارد با استفاده از توان داخلی، پروژه سیمکارت امین و سیمکارت قاصدک را در سال جاری اجرائی کند.

به گزارش سازمان خبری موبنا ، اپراتور اول اعلام کرد که در این راستا از آن دسته از شرکت ها، سازمان ها و نهادها که در زمینه تولید، دانش و فن آوری، سخت افزار و نرم افزار سامانه های ردیاب و کنترل (GSM/GPS‚ Car Alarm‚ m 2m) فعالیت دارند، تقاضا می شود نسبت به ارسال اطلاعات و نمونه تولیدی و سوابق کاری خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سی ام تیرماه جاری در پاکات در بسته به دبیرخانه معاونت بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار اقدام کنند.
به گزارش موبنا قرار بود سیمکارت های امین و قاصدک تا پایان سال 87 وارد بازار شود.
128/20