تعداد کاربران تلفن همراه درچین افزایش یافت

موبنا- تعداد کاربران تلفن همراه در پایان ماه می ( اردیبهشت – خرداد) سال جاری میلادی ، افزایش یافت.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” دیجیتایم” ،  تعداد کاربران تلفن همراه در چین تا پایان ماه می ( اردیبهشت – خرداد) سال 2009 میلادی ، 95/685 میلیون نفر اعلام شد.
براساس گزارش آماری ارایه شده توسط وزارت صنعت و فن آوری اطلاعات چین ( ام آی آی تی) ، میزان رشد کاربران تلفن همراه بطور ماهانه 20/1 درصد و رشد سالانه آن 01/16 درصد اعلام شده است.
همچنین اعلام شد  تعداد کاربران تلفن همراه در چین درپایان ماه می سال جاری میلادی ،  7/50 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
تعداد مشترکان تلفن های ثابت در چین تا پایان ماه می ،  331 میلیون و 540 هزار نفر معادل ضریب نفوذ 3/25 درصد ،  اعلام شد.
کاربران تلفن همراه درچین درماه می سال 2009 میلادی ،  64 میلیارد و 320 میلیون پیام کوتاه ارسال کردند که این رقم بطور متوسط برای هر روز 04/3 پیام کوتاه توسط هرکاربر اعلام شده است.
131/20