شرکت اورنج درانگلیس نیروی کارش را تعدیل می کند

موبنا- شرکت اپراتوری تلفن همراه " اورنج " در نظر دارد نیروی کار بیشتری را در انگلیس تعدیل کند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” اکویی مدیا” ،  شرکت اورنج انگلیس دراین مرحله 370 نفردیگراز کارکنانش را برکنار می کند.
شرکت یاد شده همچنین با اتخاد سیاست کاری جدید ، جایگزینی آن گروه از کارکنانش را که همکاری شان را با اورنج قطع کرده اند ،  متوقف خواهد کرد.
شرکت اورنج سومین شرکت بزرگ اپراتوری تلفن همراه در انگلیس است که درحال حاضر تعداد کارکنانش 12 هزار نفر هستند.
علی رغم کاهش کارکنان اورنج ، این شرکت ادعا می کند در قویترین موقعیت مالی قرار دارد و فشارش را برای فعالیت بیشتر در بخش دیجیتال افزایش داده است ، بااینحال با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی ، آینده اقتصادی قابل پیش بینی نیست.
شرکت اورنج طی بیانیه ای اعلام کرد ، در بخشی از راهبرد ما برای بهبود ، رشد و ترقی شرکت ، بطور دایم به سرویس اپراتوری توجه کامل داریم تا به بهترین نحو آنرا ارایه کنیم.
131/20