ضریب نفوذ همراه اول نسبت به سال گذشته کاهش یافت

موبنا- ضریب نفوذ همراه اول نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا، براساس آخرین آمار ارائه شده ازسوی سایت شرکت مخابرات ایران ، ضریب نفوذ تلفن همراه در خرداد ماه سال گذشته 20/43 درصد بوده که هم اکنون به 18/43 درصد رسیده است.
تعداد سیم کارت های همراه اول تا پایان سال 87 بالغ بر 31میلیون و 421هزار و 104 عدد سیم کارت بوده که این آمار در خردادماه امسال به 31 میلیون و 559 هزار و954 سیم کارت رسیده  که این ارقام نشان می دهد در طول سه ماهه  نخست سال جاری این اپراتور 136 هزار و 850 سیمکارت واگذار کرده است.
این اپراتور تا کنون 31 میلیون و  559 هزار و954 سیم کارت دائمی و اعتباری  در سراسر کشور واگذار کرده که از این آمار 5/16 میلیون سیم کارت دائمی  وبالغ بر 15میلیون مختص به سیم کارت اعتباری بوده  این اپراتور بوده است.
 117/20