ارتباط رومینگ همراه اول با 42 کشور آسیایی برقرار است

موبنا- ارتباط رومینگ بین الملل اپراتور اول تلفن همراه با 42 کشور از 48 کشور قاره آسیا برقرار است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ، هم اکنون ارتباط رومینگ بین الملل همراه اول با 231 اپراتور در 105 کشور جهان برقرار است که از این تعداد، 100 اپراتور از 42 کشور در قاره آسیا ، 105 اپراتور از 39 کشور در قاره اروپا و 30 اپراتور از 21 کشور در قاره آفریقا قرار دارد.
دو اپراتور از دو کشور آمریکایی و یک اپراتور از یک کشور قاره استرالیا با اپراتور اول قرارداد رومینگ دارند و مشترکان این اپراتور می توانند در این کشورها از سیمکارت خود استفاده کنند.
همراه اول هم اکنون بیش از 31میلیون مشترک دارد که 5/16میلیون آن مشترکان سیم کارت های دائمی و مابقی را مشترکان سیم کارت های اعتباری تشکیل می دهند.
128/20