100 هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت متصلمی شوند

موبنا- یکصد هزار مدرسه در سراسر کشور تا پایان سال 89 به شبکه ملی اینترنت متصل می شود.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، با اجرای این طرح ، ارتباط تمامی مدارس و مراکز آموزشی کشورکه بالغ بر 150 واحد آموزشی خواهد بود با یکدیگر بر قرار می شود.
خدمات الکترونیک کاربردی مرتبط ازطریق مراکز داده آموزشی رشد به کاربران شبکه اعم از دانش آ موزان،  معلمان، اولیاء و نیز کارمندان وزارت آموزش و پرورش ارائه می شود.
سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات پیش از این به خبرنگار موبنا گفته بود: مقرر شده  تا 100هزار مدرسه ،در قالب سه فاز به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که در فاز اول 20هزار مدرسه ، در فاز دوم 30هزار و در فاز سوم 50هزار مدرسه در این طرح گنجانده خواهد شد .
به گزارش موبنا برای اجرای این طرح تفاهم نامه ای میان دو وزارتخانه ارتباطات و آموزش و پرورش امضا شده و این دو وزارتخانه موظف به تخصیص اعتبار آن شده اند.
طرح اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اینترنت در مهرماه 1385 با اتصال آموزشگاهی به نام “نیکان” در جنوب تهران طی مراسم ویژه ای با حضور رییس جمهوری آغاز شد.
117/20