بازی های ویدیویی باعث چاقی می شوند

موبنا- تحقیقات نشان داده که بازی های ویدیویی دلایلی برای افزایش میزان چاقی در میان کاربران شناخته شده است.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،  این بازی ها از سوی صنعت رسانه ای و دولت آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته و به ارایه راهکارهایی مبنی بر مفید بودن آنها به لحاظ سلامتی تاکید کرده اند.
با افزایش میزان علاقه در بازی هایی که به سلامتی درآنها توجه شده، پنجمین کنفرانس بهداشتی- سلامتی در بستون با حضور بیش از 390 نفر که متشکل از ارایه دهندگان بازی، سرمایه گذاران و کارشناسان رسانه ای بود تشکیل شد این درحالی است که تعداد افرادی که در کنفرانس های دیگر شرکت می کنند کمتر از 40 درصد این میزان هستند.
در این کنفرانس بر ساخت بازی هایی که بازیکنان را به تحرک وادارد تاکید شد که بر سلامتی آنها تاثیر بگذارد.
135/20