بهای هر سهم مخابرات به 1399 ریال رسید

موبنا- امروزیکشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1399ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا، بهای هرسهم این شرکت امروز با 14ریال تغییر قیمت، 97/0درصد تغییر و28/11تاثیردرشاخص بورس به 1399ریال رسید.
امروز تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 131فروشنده و80خریدارنشان داد.
ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 8 میلیون و 502هزارو74ریال بوده است.
قیمت آخرین معامله روز قبل  1440ریال بوده است.
117/20