بروز اختلال در برقراری ارتباط ثابت به همراه در برخی از مناطق تهران

موبنا- مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران دلیل عدم ارتباط از تلفن ثابت به تلفن همراه را حجم بالای ترافیک تماس دربرخی ازنقاط تهران عنوان کرد.

 محمد خجسته نیا درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: مشکل خاصی در شبکه تلفن ثابت استان تهران وجود ندارد و این اختلالات مربوط به برخی از مناطق پر ترافیک شبکه مخابراتی تهران است.
وی گفت: به دلیل ترافیک بالا معمولا در برخی ازمناطق تجاری تهران ازساعت 10 تا 13 ارتباط از تلفن ثابت به تلفن همراه  بامشکل مواجه  است.       
به گزارش موبنا طی روزهای اخیر برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت به خطوط همراه  با سختی مواجه شده بود.
مشترکان برای تماس ازتلفن ثابت به همراه ناچار به چندین مرتبه شماره گیری هستند که در بیشتر موارد یا تماس برقرار نمی شد و یا اینکه با خطوط اشغال مواجه شده اند.
این مشکل در حالی رخ داده است که سرویس پیام کوتاه از آخرین ساعات روز 21 خرداد تاکنون قطع شده است.
117//20