تعرفه و نحوه محاسبه بهای مکالمه با تلفن ثابت

فارس- یکی از مهم‌ترین عوامل دخیل در مدیریت مکالمات تلفنی، آگاهی مشترکان از نحوه محاسبه هزینه تماس‌های خود می‌باشد؛ در این راستا نگاهی به نحوه محاسبه هزینه این مکالمات خالی از لطف نیست.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه افراد جامعه بخشی از زمان خود در طول روز را به مکالمه تلفنی با دوستان و بستگان می پردازند برای آنها مهم است بدانند بابت این مکالمات چه میزان هزینه در روز یا ماه هزینه می کنند.
بر این اساس، 5.4 درصد از درآمد مردم کشور ما با حدود 3 هزار و 400 دلار درآمد سرانه، صرف هزینه‌های ICT می‌شود و برای بسیاری از افراد که قصد مدیریت هزینه های زندگی خود را دارند میزان تعرفه تلفن ثابت و همراه یکی از راه های کنترل مصارف و هزینه های این شاخص است.
بر این اساس، نرخ هر یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت از ساعت هشت صبح الی 13 میزان 96.19 ریال بوده که نرخ مکالمه به ازای 2 دقیقه و 24 ثانیه یا همان یک پالس 70.44 ریال است.
این میزان تعرفه از ساعت 13 لغایت 21 به ازای هر یک دقیقه 70.16 ریال است که در این مدت هر پالس مکالمه 2 دقیقه و 67 ثانیه محاسبه می‌شود.
نرخ مکالمه شهری تلفن ثابت از ساعت 21 الی 8 صبح هر یک دقیقه 86.13 ریال است که هر پالس مکالمه در این بازه زمانی سه دقیقه و دو ثانیه و هر پالس 70.44 ریال هزینه می شود.
بر اساس این گزارش، میزان تعرفه در روز های تعطیل کاهش می یابد، به این صورت که در روز جمعه و تعطیلات رسمی در تمام ساعات نرخ هر پالس یعنی 3 دقیقه و دو ثانیه مکالمه 70.44 ریال بوده که نرخ هر یک دقیقه 86.13 ریال است.
بر اساس این گزارش، افرادی که قصد کاهش هزینه های مکالمات خود را دارند باید ازبیشتر مکالمات خود را در ساعات شب یا روز های تعطیل استفاده کنند.