مخبر کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با موبنا:

دو نرخی شدن تعرفه پستی به موازی کاری منجر شد

موبنا - مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دو نرخی شدن تعرفه های پستی منجربه موازی کاری بین دو بخش خصوصی ودولتی شده است.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به مصوبه 49 سازمان تنظیم مقررات درباره دونرخی شدن تعرفه پستی، گفت: این مصوبه باعث کاهش رقابت در فضای بخش خصوصی کشور شده است.
وی با بیان اینکه مجلس با دونرخی بودن تعرفه هر فعالیتی مخالف است، تصریح کرد: کمیسیون صنایع ومعادن قصد دارد با پیگیری این موضوع، مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی را حل کند.
یوسف نژاد ادامه داد: در شرایطی که یک خدمت از طریق بخش خصوصی و دولتی ارائه می شود، باید تعرفه آن یکسان باشد و با برنامه های میان دوره و کاهش تصدی گری دولت، به سمت افزایش رونق در بخش خصوصی حرکت کنیم.
مخبر کمیسیون صنایع ومعادن گفت: متاسفانه در شرایط  فعلی بخش دولتی تمایلی به واگذاری مسوولیت های خود به بخش خصوصی را ندارد و در برابر این موضوع مقاومت می کند
وی افزود: فضا برای فعالیت  بخش خصوصی باید به گونه ای باشد که به توانمندی این بخش منجر شود و شرایط را برای ارائه سرویس دهی آن آماده کند.
یوسف نژاد با اشاره به کاهش تصدی گری دولت و انجام امور حاکمیتی تصریح کرد: با تحقق این حرکت، شرایط برای فعایت بخش خصوصی آماده خواهد شد.
به گزارش موبنا مسئولان دفاتر خدمات ارتباطی مدعی هستند که  پیگیری های این صنف درخصوص لغو مصوبه دو نرخی شدن تعرفه پستی ازطریق وزارت ارتباطات به جایی نرسید و آنها به عنوان آخرین راهکار، ارائه شکایت به مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را انتخاب کردند.
117/20