سه شنبه جاری

وزیر ارتباطات درباره اپراتور سوم و خصوصی سازی مخابرات به مجلس پاسخ می دهد

موبنا- وزیر ارتباطات روز سه شنبه هفته جاری رای پاسخگویی به وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه و خصوصی سازی شرکت مخابرات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر می شود.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، نحوه روند واگذاری سهام شرکت مخابرات و نحوه روند واگذاری اپراتورسوم تلفن همراه در این نشست تخصصی کمیسیون صنایع و معادن بررسی می شود.
برنده شدن و کنار گذاشتن کنسرسیوم اتصالات از اپراتور سوم و بررسی حضور کنسرسیوم زین دراپراتور سوم ازجمله موضوعاتی است که دراین نشست مورد رسیدگی قرار می گیرد و وزیرارتباطات باید درباره این مسائل، توضحاتی رابه مجلس  ارائه کند. 
این در حالیست که سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی، روز23دیماه سال 87،کنسرسیوم تامین اتصالات را برنده مزایده اپراتور سوم تلفن‌همراه ایران اعلام کرده بود. 
اما به گفته مسئولان وزارت ارتباطات ،این کنسرسیوم به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود ازفعالیت در پروژه اپراتورسوم کنار گذاشته شد.
از سوی دیگر طبق پیوست قانون بودجه سال88سهام مخابرات باید درسه ماهه اول امسال واگذارشود،اما مسئولان سازمان خصوصی زمان واگذاری سهام شرکت مخابرات را تا پایان سال جاری وعده دادند.
تا امروز 30درصد از سهام شرکت مخابرات واگذار شده است.
117/20