در فروردین امسال

تعداد کاربران پیامکی بانک اقتصاد نوین 859 درصد رشد کرد

موبنا- تعداد کاربران پیام کوتاه بانکی اقتصاد نوین در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 859 درصد رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، رشد چشمگیر شاخص های بانکداری در بانک اقتصاد نوین به عنوان نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده مقبولیت خدمات نوین این بانک در میان مشتریان است.
در همین راستا تعداد کاربران اینترنت بانک، تلفن بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصادنوین روزانه رو به افزایش است.
تعداد کاربران اینترنت بانک اقتصاد نوین با رشد 98 درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل در پایان فرودین ماه 1388 از مرز 68 هزار و 500 نفر گذشت. تعداد کاربران اینترنت بانک اقتصاد نوین در پایان فرودین ماه سال گذشته 34 هزار 617 نفر بود.
تعداد کاربران ” تلفن بانک” اقتصاد نوین نیز از 102 هزار و 353 کاربر در پایان فروردین ماه سال گذشته به 206 هزار و 733 نفر درپایان فروردین امسال رسید که 102 درصد رشد نشان می دهد.
تعداد کاربران ” پیام کوتاه بانکی ” بانک اقتصاد نوین نیز با رشد 859 درصدی از 18 هزار و 793 کاربر در پایان فروردین ماه 1387 به 180 هزار و 243 کاربر در پایان فروردین ماه امسال رسید.
تعداد کاربران موبایل بانک اقتصاد نوین نیز در پایان فروردین ماه از مرز 20 هزار و 388 نفر گذشت.موبایل بانک اقتصادنوین خدمتی جدید در بانک اقتصاد نوین است که از پاییز سال گذشته در اختیار مشتریان این بانک قرار می گیرد.
دریافت مانده حساب، پرداخت فبوضی مصرفی ( آب، برق، گاز، تلفن همراه، تلفن ثابت و خدمات شهری)، دریافت شش تراکنش آخر حساب و انتقال وجه از جمله خدماتی است که از طریق اینترنت بانک، تلفن بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصاد نوین در اختیار کاربران این خدمات قرار می گیرد.
کاهش تردد شهری و صرفه جویی در وقت مشتریان و سرمایه های ملی مانند بنزین از جمله دستاوردهای استفاده از این خدمات بانک اقتصاد نوین است ضمن اینکه استفاده از اینترنت بانک، تلفن بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصاد نوین در پرداخت قبوض مصرفی، اسکناس را از مبادلات حذف می کند که این موضوع نیز موجب صرفه جویی ملی خواهد بود.
129/20