مدیرعامل شرکت پست خبر داد:

برگزاری جلسات بررسی عملکرد پست استانهای کشور

موبنا- مدیرعامل شرکت پست در سال جاری و به منظور ارزیابی شاخص های مهم پستی، جلسات منطقه ای بررسی عملکرد پست استان های کشور برگزار می شود.

به گزارش سازمان خبری موبنا، محمدحسن محبیان با بیان اینکه اینگونه جلسات به منظور برقراری رشد متوازن در حوزه پست در سراسر کشور تنظیم شده است، افزود: جلسات ارزیابی شاخص های پستی به گونه ای برنامه ریزی شده که در طول سال جاری حداقل دو دور در سطح کشور به صورت دوره ای برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات ، مدیرعامل شرکت پست گفت: از سوی دیگر و به منظور هدایت و کنترل صحیح بخش، اقدامات اساسی در نظر گرفته شده که می توان به جلسات ارزیابی ماهانه اشاره کرد.
وی ادامه داد: برای برگزاری این گونه جلسات، تیم های بازرسی و حسابرسی از بخش های دولتی و خصوصی ایجاد شده است.
محبیان خاطرنشان کرد: این جلسات به صورت مستمر در دفتر برنامه ریزی شرکت تشکیل و با دعوت از استان هایی که دارای درصدهایی پایین تر از میانگین هستند، نسبت به ارزیابی و یافتن راه کارهای حرکت رو به جلو، اقدام می شود.
وی تصریح کرد: در سال جاری و برای هماهنگی بیشتر میان واحد های ستادی و اجرایی نیز برنامه ریزی های ویژه ای صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، خاطرنشان کرد: برای این منظور جلسات پیگیر و منظمی درنظر گرفته شده که میان مدیران اجرایی، ستاد و مدیران ارشد استان ها از جمله استانداران، فرمانداران و نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر دو جلسه از مجموعه جلسات ارزیابی عملکرد پست استان های کشور برگزار شده است.
وی با بیان اینکه آخرین جلسه، در خرداد ماه و با حضور مدیران استان های غربی کشور از جمله همدان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، قم، لرستان و مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در این دوره، شاخص های ترافیک مرسولات پستی، جذب اعتبارات ملی و خدمات پستی جدید آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
128/