بروزاختلال ارتباط تلفن تابث وهمراه در تهران

موبنا- از صبح امروزبرقراری ارتباط ازطریق تلفن ثابت به تلفن همراه، در برخی از نقاط شهر تهران امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا طی هفته های اخیر برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت به خطوط همراه و همراه  به همراه با سختی مواجه شده و یا اصلا امکان پذیر نیست .
 مشترکان برای تماس ازتلفن ثابت به همراه یا بالعکس همراه به همراه ناچار به چندین مرتبه شماره گیری بودند که در بیشتر موارد یا تماس برقرار نمی شد و یا اینکه با خطوط اشغال مواجه شده اند.
افت کیفیت دربرقراری ارتباطات شبکه تلفن همراه دولتی درحالی ادامه دارد که سرویس پیام کوتاه این اپراتورازآخرین ساعات روز 21 خرداد قطع شده است .
هم اکنون همراه اول بیش از 5/31 میلیون مشترک دارد که حدود یک سوم آن را مشترکان تهرانی تشکیل می دهد.
117/