مدیر عامل شرکت مخابرات تهران در گفت وگو با موبنا:

ارسال صوت و تصویر از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می شود

موبنا- مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: با حرکت به سمت شبکه NGN ارائه سرویس های,ویدئو کنفرانس ،ویدئو فون و ارسال صوت،تصویر و دیتا از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می شود.

محمد روح االهی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: هم اکنون تعداد محدودی سوئیچ در شبکه مخابرات استان تهران نصب شده که شبکه را به سمت IP و NGN می برد.
وی با اشاره به اینکه ارائه این سرویس ها درآینده نزدیک امکان پذیرنیست، گفت: این سرویس ها به تدریج در شبکه تلفن ثابت ارائه می شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران افزود: البته ارائه این سرویس ها به استقبال مشترکان نیز بستگی دارد.
وی درپاسخ به این پرسش که فعالیت شرکت های خصوصی درزمینه ارائه سرویس های  مبتنی بر شبکه NGN به چه صورت خواهد بود، گفت: باید سیاست های رگولاتوری دراین باره، موردارزیابی قرار گیرد .
مدیر عامل مخابرات تهران افزود: در صورتی که سازمان تنظیم مقررات برای شرکت ها پروانه صادرکرده باشد ، فعالیت انها مشکلی ندارد وباعث رقابت در این حوزه خواهد شد.
روح اللهی خاطر نشان کرد: اما در فضای امروزی  فعالیت شرکت های خصوصی در این حوزه مشکلی نداردوباعث موازی کاری نمی شود.
117/20