ام تی ان با یک شرکت بلژیکی شراکت می کند

موبنا – شرکت اپراتوری تلفن همراه " ام تی ان " ( MTN ) آفریقای جنوبی با تاسیس یک شرکت مشترک جدید با یک شرکت بلژیکی همکاری می کند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” سلولار نیوز” ،بخش کاریر بین الملل شرکت ام تی ان با بخش سرویس های کاریر بین الملل شرکت ” بلگاکام” (Belgacom International Carrier Services ) که به اختصار ” بی آی سی اس” ( BICS ) خوانده می شود ، همکاری می کند.
شرکت اپراتوری مشترک یاد شده با نام ” ام تی ان آی سی اس” (MTN ICS) فعالیت می کند .
درمراحل بعدی اجرای این شراکت ،  شرکت بلگا کام  6/57 درصد ،  شرکت سوییس کام  4/22 درصد و شرکت ام تی ان 20 درصد سهم  ” بی آی س اس” را دراختیار خواهند داشت و هرشرکت حق انتصاب 2 مدیر را در ترکیب هیئت مدیره خواهند داشت.
انتظار می رود با ادغام سرویس های کاریر بین الملل شرکت های ” بی آی سی اس”  و ” ام تی ان آی سی اس” بهبود کافی در کیفیت سرویس دهی و همچنین رشد اقتصادی بیشتر حاصل شود.
همچنین انتنظار می رود  این شرکت با رشد سریع و موثر درآینده به یکی از بزرگترین نهادهای  مشترک و یک اپراتور بین المللی مهم در آفریقا تبدیل شود.
131