مدیر عامل شرکت پست در گفت وگو با موبنا:

دفاتر پستی تنها خدمات اصلی دولتی را انجام می دهند

موبنا- مدیرعامل شرکت پست گفت: دفاتر پستی براساس بخشنامه این شرکت تنها مجاز به ارائه خدمات اصلی دولتی خواهند بود و سایر خدمات سازمانها و نهادها برعهده دفاتر خدمات ارتباطی است.

محمد حسن محبیان عراقی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: شرکت پست بطور معمول هر سه ماه یکبار بدهی خود را با دفاتر خدمات ارتباطی تسویه می کند.
مدیرعامل شرکت پست با رد کردن ادعای طلب چندی میلیاردی دفاتر خدمات ارتباطی از شرکت پست گفت: تسویه حساب دفاترخدمات ارتباطی ازشرکت پست به صورت دوره ای صورت می یگیرد.
وی افزود: چنانچه دفاتربه صورت موردی طلبی از شرکت پست داشته باشند، این شرکت جوابگوی آنها خواهد بود.
محبیان عراقی با اشاره به اعتراضات دفاتربه مصوبه دو نرخی شدن تعرفه های پستی سازمان تنظیم مقررات، تصریح کرد:دراین جریان شرکت پست بخشنامه ای صادر کرد که خدمات اصلی و بزرگ دولتی به عهده این شرکت باشد و مابقی خدمات سازمان و نهادها از طریق دفاتر خدمات ارتباطی انجام شود. 
وی خاطر نشان کرد: اعتراض دفاتر پستی درباره مصوبه دونرخی شدن تعرفه های پستی ارتباطی به شرکت پست ندارد.
به گزارش موبنا در حالیکه  دفاتر خدمات ارتباطات  مدعی هستند که از شرکت پست طلب چند میلیارد ریالی دارند ، در ابتدای آذر ماه مصوبه ای درکمیسیون سازمان تنظیم مقررات مبنی برافزایش40 درصدی تعرفه های پستی و خدمات عمومی به تصویب رسید که باعث اعتراض دفاتر خدمات ارتباطی شد .
به گفته مسئولان دفاتر خدمات ارتباطی  پیگیری این صنف درخصوص لغو  مصوبه دو نرخی شدن تعرفه پستی ازطریق وزارت ارتباطات به جایی نرسید و آنها به عنوان آخرین راهکار، ارائه شکایت به مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را انتخاب کردند.
20/117