درخشش نوت بوک کولر مستر در نمایشگاهcomputex

موبنا-نمایشگاهComputexامسال نیز با حضور شرکت های مطرح در این حوزه و ارایه محصولات جدید برگزار شد.

به گزارش موبنا، برخی از شرکت های حاضر در این نمایشگاه به دلیل بحران های مالی جهانی و برای جلوگیری از افزایش هزینه تبلیغات تنها در Grand Hayattمحلی را برای برگزاری جلسات خود اختصاص دادند.
دریا کامپیوتر نیز به عنوان تنها شرکت ایرانی در Coputexبا اعزام یک تیم پنج نفره در این نمایشگاه شرکت کرد و توانست روابط تجاری خود را با برگزاری جلسات با کمپانیهای مطرح محکم تر کند .تجدید قرداد با کولر مستر یکی از نتایج این جلسات بود.
این شرکت تنها شرکت ایرانی بود که دولت تایوان میزی را در سالن اصلی نمایشگاه در بخش Meeting Room به آنهااختصاص داد و بیش از پانزده شرکت تایوانی در خواست قرار ملاقات با دریا کامپیوتر در این همایش دادند.
کیسHAFاز کولر مستر به عنوان برترین کیس اورکلانیگ در غرفه اینتل به نمایش گذاشته شد.
در بین تمامی محصولات به نمایش در آمده در این دوره از نمایشگاهComputex منبع تغذیه نوت بوک کولر مستر موفق به دریافت جایزه Taiwan Excellence awardشد.
20